Tratamento da violencia de xénero dende as políticas de igualdade /

Includes bibliographical references.

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Sánchez Bello, Ana., Iglesias Galdo, Ana.
Formato: Otro (Other)
Idioma:Gallego (Galician)
Publicado: A Coruña, Spain : Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2008
Materias: